Πιστοποίηση ISO

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008


 _Πιστοποιητικο ISO_9001_2008

 

                Πιστοποιητικό ISO 2022000 202005           /Πιστοποιητικό ISO  20220202005  
Πιστοποιητικό KOSHER

 

 

          .Πιστοποιητικό -Π.Γ.Ε