Πιστοποίηση ISO

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005

 Πιστοποιητικό ISO 9001 20015


 _Πιστοποιητικο ISO_22000_2005

 

                Πιστοποιητικό ISO 22000 2005Πιστοποιητικό KOSHER

 

 

          .Πιστοποιητικό -Π.Γ.Ε